Náměty projektových prací

Obvykle zadávám projektové práce tak, že obsahují dvě části

  1. teoretickou: postup výroby, měření či pozorování obrázek s popisem nebo technický výkres výrobku zápis pozorování či měření vysvětlení pozorovaného fyzikálního jevu, historie, funkce pomůcky, využití v praxi závěry
  2. praktickou: pokud možno funkční přístroj, popřípadě model dle typu úlohy vlastní pozorování, měření, experimenty

Náměty k projektovým pracím si většinou vymýšlím sama. Někdy se nechám inspirovat nápady kolegů, se kterými si vyměňujeme zkušenosti individuálně či na různých setkáních a akcích pro učitele.

Žáci do určeného termínu donesou písemné zpracování teoretické části a výrobek (nebo zápis pozorování či měření). Do další vyučovací hodiny všechny práce projdu a předběžně ohodnotím. Zvlášť hodnotím úroveň a správnost teoretické části a zvlášť úroveň výrobku (popřípadě správnost pozorování či měření). V následujících cca 2 vyučovacích hodinách žáci prezentují své práce a vysvětlují pracovní postup a předvádějí funkčnost svých výrobků (nebo obhajují svá měření a pozorování). Po výstupu žáků před třídou a zodpovězení dotazů uzavírám klasifikaci. Obvykle jednou známkou hodnotím písemné zpracování a znalost sledovaného jevu. Druhou známkou hodnotím znalost výroby a funkce výrobku, funkčnost výrobku a způsob prezentace.

Projektové práce zadávám dle vlastního uvážení (někdy dle vlastního výběru žáků):

6. ročník

Stolní hry s fyzikální tématikou

Fyzikální hračky

fyzikalni hracky

školní rok 1998/99

Hodiny

7. ročník

Reklamní plakáty na fyzikální veličinu

Bludiště pro kuličku

bludiste pro kulicku

školní rok 1999/2000

Mechanické hračky a stroje

Siloměry

Silomery 1 Silomery 2 Silomery 3

školní rok 1999/2000

Hustoměry

Hustomery

školní rok 2000/2001

Periskopy

Pozn. vzhledem k jednoduchosti výrobku, teoretické části měli žáci za úkol nakreslit průřez a vysvětlit princip a funkci jednoduchých optických přístrojů.

Periskopy 1 Periskopy 2 Periskopy 3

školní rok 2000/01

školní rok 2002/03

8. ročník

Injekční stříkačka jako pomůcka pro fyzikální experiment

Téma se hodí i pro 7. ročník.

Podívejte se na vzorové zadání.

školní rok 2000/01

Termosky

V teoretické části měli žáci vysvětlit princip chladničky, ledničky nebo mrazáku.

Podívejte se na vzorové zadání.

termosky 1 termosky 2

9. ročník

Elektrárny

Téma se hodí i pro 8. ročník.

Poznámka: modely slunečních elektráren byly funkční.

Možné verze:

  1. Vytvořit model elektrárny a dokumentaci k ní
  2. Uspořádání Konference o elektrárnách, kdy skupinky žáků tvoří týmy, které mají podnikatele (učitele) přesvědčit o výhodnosti jejich typu elektrárny

Podívejte se na vzorové zadání.

Velká laboratorní práce - astronomie

Viz článek /5/ Pinkavová, Z.: Náměty pro zadání projektových prací. In: sborník z Veletrhu nápadů 4, Praha 1999 (str. 115–118)

Zde nabízím vzor nejaktuálnějšího zadání ve formátu DOC.

Cestovní katalog

Plakáty planet Sluneční soustavy

plakat

Hudební nástroje

Podívejte se na vzorové zadání.

nastroje 1 nastroje 2 nastroje 3 nastroje 4 nastroje 5 nastroje 6 nastroje 7 nastroje 8 nastroje 9

[zpět na hlavní stránku]