Ukázky forem zadání prací z fyziky

8. ročník

Elektroskop, termoska

vyberte si jedno z témat

Injekční stříkačka jako pomůcka pro fyzikální experiment

Pracujte jako jednotlivci!

  1. vyrobit funkční pomůcku nebo přístroj s užitím injekční stříkačky
  2. zpracovat dokumentaci - postup výroby, obrázek s popisem, vysvětlení činnosti pomůcky
  3. vysvětlení fyzikálního děje, který pomocí vyrobené pomůcky můžete demonstrovat, informace o historii tohoto jevu (objevitel, historické experimenty, využití v praktickém životě, ...)
  4. prezentace výrobku a jeho funkce (při vyučování)

9. ročník

Hudební nástroj

Měření meteorologických jevů

Pracujte jako jednotlivci, popř. dvojice, maximálně trojice - hodnocení je úměrné počtu členů ve skupině.

  1. vyrobit funkční měřící přístroj (teploměr, tlakoměr, hydrometr, srážkoměr, anemometr)
  2. zpracovat k němu dokumentaci (postup výroby, technický výkres nebo obrázek s popisem, vysvětlit činnost přístroje)
  3. provést týdenní měření pomocí vyrobeného přístroje zaznamenávat tabulkově i graficky
  4. porovnat s předpověďmi počasí v tomtéž období a skutečným počasím
  5. prezentace výrobku a jeho funkce (při vyučování)

Konference o elektrárnách

Pokyny pro zpracování písemné dokumentace (zpracovaní na formát A4)

Součástí klasifikace bude obsahová správnost, výběr podstatných informací, grafická úprava, míra vlastního zpracování (Netoužím po bezduchých "staženinách" z internetu nebo "ofoceninách" literatury) a dále úroveň výstupu (cca 5 min).

Vzpomeňte si na fyziku i o vánočních prázdninách

6. A - Průběh difúze

6.B - Fyzika v kindervajíčku

7.A a B - Mechanická hračka

8.B - Elektrostatická hračka

[zpět na hlavní stránku]