KDO jsem?

Zdeňka Kamarádová (Pinkavová)

Ode dne 8. června 1994 absolventka PedF UK Praha obor - učitelství VVP Fy-Zt

kontakt: kamaradova@zs-ustavni.cz

KDE jsem?

Od září 1991 učím na ZŠ Ústavní Praha 8

Naše škola

nase skola

Naše učebna fyziky

ucebna fyziky ucebna fyziky ucebna fyziky ucebna fyziky

Literární tvorba

  1. Langer, J., Pinkavová, Z.: Výtvarné umění a výuka fyziky aneb o vymítání humanizace humanizací. Pokroky MF a astronomie 4, Praha, JČMF 1995, (str. 218–225)
  2. Pinkavová, Z.: Souměrnost. MFI 5, 1998 (str. 309–310)
  3. Pinkavová, Z.: Národní technické muzeum - váš pomocník pro zpestření výuky. Školská fyzika 1, Pedf ZUČ 1998 (str. 49–50)
  4. Pinkavová, Z.: Pojďte a zhlédněte. MFI 8, 1998/99 (str. 51–53)
  5. Pinkavová, Z.: Náměty pro zadání projektových prací. In: sborník z Veletrhu nápadů 4, Praha 1999 (str. 115–118)
  6. Pinkavová, Z., Pohořelá, J.: Fyzika v pracovních činnostech. In: sborník Vlachovice Mezipředmětové vazby 17.–20. 10. 2001, Hradec Králové, MAFY 2001
  7. Pinkavová, Z.: Projects as an alternative way of teaching WDS 02 (Proceedings of contributed papers part III - physics) MATFYZPRESS Praha 2002 (str. 620–623)
  8. Pinkavová, Z.: Projektová výuka na ZŠ In: sborník z Veletrhu nápadů 7, Praha 2002 (str. 194–198)
  9. Kolářová, R.,Pinkavová, Z.: Projekty jako cesta k obohacení obsahu fyziky na ZŠ Didfyz 16.–19. 10. 2002 GARMOND Nitra 2003 (str. 279 –284)
  10. Pinkavová, Z.: Projektové vyučování - možnost obohacení výuky fyziky MFI 12, 2003 (str. 405–411)

[zpět na hlavní stránku]