Fyzika kam se podíváš

1. Krystaly

Jako první experimentální práci zadávám žákům jako domácí úkol krystalizaci soli. Při tomto úkolu nevyžaduji písemný komentář. Nejdříve si při vyučování s dětmi povíme, jak pokus provést a co lze vyzkoušet, například:

Během asi tří týdnů děti nosí své pokusy.

Jednu vyučovací hodinu pak věnuji tomu, že se vystaví práce všech žáků na lavice a každý žák vysvětluje, jak pokus prováděl. Popisují své pozorování (jak dlouho trvalo odpařování vody, že sůl "vylezla" i tam, kde roztok nesahal, že sůl "prolezla" skrz prasklinu kelímku, apod.) Děti povídají, jaké měly při realizaci pokusu problémy (například, že roztok vypil pes, vyhodila maminka při úklidu, vylil sourozenec atd.)

Vyvodíme závěry, za jakých podmínek se vytvoří dané typy a velikosti krystalů. Jak je potřeba provádět pokusy, aby doma nepřekážely. Žáci se učí obhajovat svoji práci a diskutovat s ostatními.

Tyto snímky jsou ze školního roku 2002/03:

krystaly 1 krystaly 2 krystaly 3 krystaly 4 krystaly 5

2. Potenciální a kinetická energie - příklady trochu jinak

Jedná se o řešení příkladů formou laboratorních prací, kdy si žáci některé potřebné údaje musí změřit. Žáci pracují ve dvojicích, musí splnit daný počet úloh, popř. získat potřebný počet bodů za vyřešené úlohy. U každé úlohy smí být nejvýše jedna skupina.

Příklady zadání úloh:

  1. Vypočti hmotnost školní tabule, jestliže při jejím vytažení z dolní do horní krajní polohy získá polohovou (potenciální) energii 0,3 kJ.
  2. Jak velikou práci vykonáš při vytažení tabule?
  3. Proč je při dané hmotnosti tabule její vytažení relativně snadné?
 1. Vypočti polohovou (potenciální) energii, jakou získá kámen, zvedneš-li ho pomocí páky z pravítka do nejvyšší polohy.
 2. Vypočti, jakou pohybovou (kinetickou) energii má jeden člen vaší skupiny, vystoupí-li z prvního do druhého patra školy.
 3. Vypočti změnu polohové (potenciální) energie zeleného magnetu, když "přiskočí" k tyčovému magnetu.
 4. Vypočti pohybovou (kinetickou) energii míčku při pohybu od parapetu ke skříni.
 5. Jak vysoko byste museli vykopnout tento míč, aby získal polohovou (potenciální) energii o velikosti 0,04 kJ?
 6. O kolik se zvýší polohová (potenciální) energie lahve s vodou, jestliže ji zvedneš ze země nad hlavu?
  1. Vypočti, jakou polohovou (potenciální) energii má míček, jestliže je ponořen 10 cm pod hladinou vody.
  2. Jak velkou práci při ponoření míčku vykonáš?
 7. Jaká je pohybová (kinetická) energie závaží, jestliže urazí dráhu od bodu A k bodu B?

3. Obdobně lze zpestřit výuku mechanické práce a výkonu

Příklady úloh:

 1. Vypočtěte a porovnejte výkon dvou členů vaší skupiny, jaký mají, když odnesou dvě plastikové láhve plné vod od učebny Hv k učebně Fy.
 2. Vypočtěte, jakou práci vykonáte, zatížíte-li pružinu tak, aby se prodloužila o 5 cm.
 3. Vypočtěte, jakou práci vykonáte, převezete-li cívku na vozíku od umyvadla ke kraji katedry.
 4. Vypočtěte, jakou práci vykonáte, udeříte-li kladívkem do prkna (výšku úderu si zvolte).
 5. Vypočtěte výkon nákladního autíčka, veze-li sifonové bombičky po dráze 3 m.
  1. plné
  2. prázdné

4. "Kouzla s fyzikou", 2003

V úvodu předmětu fyziky žáci této třídy projevili zájem předvádět rozličné pokusy v hodinách fyziky. Tohoto zájmu jsem využila, a tak od září do prosince předváděli v úvodu hodiny 1 až 3 žáci pokusy, které si připravili samostatně. Náměty čerpali z vlastní zkušenosti, z encyklopedií, z materiálu Malých debrujárů, z knížky prof. E. Svobody "Pokusy s plastovými lahvemi". Provedení a vysvětlení experimentů konzultovali s vyučující a s rodiči.

V lednu jsme znovu soustředili materiály na pokusy předváděné v prvním pololetí. Příprava zasáhla do 2 vyučovacích hodin. Spočívala v připravení dostatečného množství pomůcek k experimentům, připravení cedulek (jméno žáka, název pokusu, pomůcky, vysvětlení) , opětného nacvičení předvedení pokusů.

Na den 22. 1. 2003 jsme pozvali žáky 3. a 4. tříd na akci "Kouzla s fyzikou".

Organizace:

[zpět na hlavní stránku]